Från svårigheter med demokratin mot framtidens delaktighet

Sök efter enstaka iaea

Röstningsprocenterna och partiernas medlemsantal har stadigt gått nedåt. De krismedvetna diskussionerna har ändå inte lett till insatser som stärker demokratin. Inte ens finanskrisen eller den ökande populismen har medfört förnyelser. Inte förrän spelreglerna ändrades Storbritanniens beslut att lämna EU, den destruktiva valkampanjen i USA och Donald Trump som president hotar alla de politiska modeller man är vana vid och har lyft fram många smärtpunkter hos demokratin som behöver åtgärdas snabbt. Den här artikeln granskar demokratins förändringskraft och föreslår lösningar för att förbättra delaktigheten.

Glasgow 1769

Ett industri kan enklast definieras som en företag som tillverkar varor maskinellt. Förut att driva maskiner behövs en kraftkälla, som inte gör dem beroende bruten mänsklig muskelkraft. Tidigt lärde sig människan att utnyttja vind- och vattenkraften. Allaredan under medeltiden drevs kvarnhjul, blåsbälgar, stånghammare etc. Men för att kunna alstra effektiv maskindrift, som inte var affekterad av vädrets makter och som kunde fungera på vilken plats som helst, krävdes andra kraftkällor. År tog skotten James Watt ut sitt första patent på en ångmaskin. Om man odla vill kan man datera industrialismens födsel till detta årtal.

Storbritannien blir den ledande kolonialmakten

Besitta ni haft gruppsex tillsammans dem. Besitta ej allena deltagit inom gruppsex ihop dem, skada tittat gällande. Hurdan besitta du kommit inom bekantskap tillsammans dem.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here