Ekonomiskt stöd när anhörig dör - efterlevandepension

Personen bor ensam den unga busk

Mer om arbetsrelaterat dödsfall Efterlevandepension består av följande ersättningar till anhöriga Det finns tre olika ersättningar inom efterlevandepensionen. Beroende på om du är yngre än 18 år, gift, registrerad partner eller änka kan du ha rätt till ekonomisk ersättning när en nära anhörig dör. Barn kan ha rätt till barnpension och efterlevandestöd Ett barn kan få efterlevandepension om en eller båda föräldrarna avlidit. Som barn räknas även 18—åringar som studerar på grund- eller gymnasieskola.

RISKERAR DU ATT UTÖVA VÅLD?

Abonnera på Asyl- och flyktingmottagande, integration Frågor och svar, ekonomiskt bistånd till den som ska utvisas Hur länge inneha personer som fått avslag på sin asylansökan rätt till boende och ekonomiskt stöd enligt lagen om mottagande bruten asylsökande med flera LMA Från den 1 juni gäller att asylsökande vuxna utan barn som regel förlorar rätten till boende och ekonomiskt stöd enligt LMA när de får ett fastställande om av- eller utvisning och beslutet börjar att gälla, eller när tidsfristen för frivillig avresa har tagit final. Undantag görs om det är glasklart oskäligt. Barn samt vuxna som bor med barn som de är förmyndare för, har rätt till bistånd enligt LMA även efter att utvisningsbeslutet börjar gälla eller tidsfristen för frivillig avfärd går ut. Barn och barnfamiljer såsom håller sig undan verkställighet av en av- eller utvisningsbeslut har dock ej rätt till boende och ekonomiskt handledning från Migrationsverket. Kan vuxna personer utan barn som förlorat rätten till boende och ekonomiskt stöd enligt LMA återfå detta bistånd? Vuxna personer som ej bor med barn kan få tillbaka boende och stöd enligt LMA försåvitt Migrationsverket eller en domstol inhiberar stoppar verkställigheten eller beviljar en så kallad ny prövning av frågan om uppehållstillstånd. Detta kan ske i undantagsfall försåvitt det kommit fram nya omständigheter såsom innebär att personen inte kan återkomma till hemlandet. Har kommunen en förpliktelse att ge ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen SoL till den som fått diss och ska utvisas? Alla personer såsom vistas i en kommun har domstol att ansöka om bistånd och erhålla sin ansökan prövad.

Bra länkar

Riskerar du att utöva våld? Våld är aldrig den våldsutsattas fel och våld är mycket vanligare än de majoriteten tror. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från anhörig är en mänsklig rättighet. Kommunen inneha en lagstadgad skyldighet att skydda all brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor samt barn enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here