Abraham Lincoln

Möt Män Sverige tillgängliga 22 missbruk

Original 1. Sammanfattning Det har alltid funnits ett internationellt kulturellt samarbete. Kulturen är internationell.

Till Statsrådet och chefen för Kulturdepartementet

Terrorism Sett till de två dåden såsom inträffade i april går det armé att urskilja vissa olikheter i rapporteringen. Detta hänger med stor sannolikhet förbund med att Stockholmsdådet var av bums intresse för en svensk publik, emedan det inte bara rörde sig försåvitt en händelse som utspelade sig inom Sverige, utan också om en anfall som tog livet av fem folk, vilket i sig upprör känslor samt väcker frågor som vem, hur, varför? I de artiklar som berör terrordådet i Stockholm, går det således att skönja en i högre grad utredande ton, följt av debattinlägg och expertutlåtanden, medan majoriteten av de artiklar såsom rör terrordådet i Sankt Petersburg utgör av referat från ryska nyhetsbyråer. Det är i den här kontexten såsom en viss skillnad framstår i den diskursiva konstruktionen av Centralasien. Denna art av rapportering verkar inte heller befinna unik för Centralasien. En annan distrikt som ofta konstrueras på liknande förståndig är Mellanöstern. Bilden av Centralasien såsom generaliserbar och diffus förekommer till speciell del även i rapporteringen kring Stockholmsdådet, även om fokus till större andel är direkt riktat mot Uzbekistan. Tadzjikistan omnämns i relation till militanta rörelser med koppling till Islam, medan Kazakstan och Turkmenistan inte figurerar överhuvudtaget.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here