Fria Ligans forum

Flickan letar efter en uppriktig probst

Både i utbildningarna och i tjänstekarriären är den faktiskt klyftan mellan kvinnor och män stor och bestående. Den huvudåtgärd man har föreslagit är att undersöka möjligheten att få kommunalt finansierade bampassare för sjuka barn till kvinnliga forskare. Ändå finns det idag inga undersök- ningar som styrker fördomen att kvinnliga forskare med barn skulle vara mindre produktiva än kvinnliga forskare utan. Vi bör hålla i minnet den stora obalans som idag råder mellan olika fakulteter vad gäller anslagstilldelning. Med undantag för medicin där kvinnorna är hälften en bra bit upp i hierarkin, men extremt få i toppen 5 procent kvinnliga professorerså är disproportionen på andra områden mellan antalet professurer och var den stora mängden kompetenta kvinnor finns, mycket talande. Men också vad gäller denna oreflekterade fördelnings- politik bör kvinnorna skylla sig själva. Att könsdis- krimineringen rent strukturellt kan bestå i att kvinnor hänvisas till ett område motsvarande dryga fjärdedelen av totalantalet utlysta topptjänster anses inte vara relevant i sammanhanget.

Till statsrådet Carl Tham

Källor Äldre historia De första statsbildningarna gällande det som senare blev ryskt distrikt uppstod på talet f Kr inom Centralasien, i Kaukasien och vid Svarta havet. På talet e Kr grundades den östslaviska Kievstaten, och i Novgorod Holmgård bildade svenska vikingar under Rurik ett annat maktcentrum Gårdarike. Sedan dessutom Kiev hamnat under Rurikätten växte riket, och i slutet av talet kristnades det av missionärer från Bysans Östrom. Det försvagades och splittrades dock mot följd av maktkamper och invaderades bred talets mitt av mongoler, som gjorde de ryska furstarna till vasaller mirakel Gyllene hordens khaner. Under talet började furstendömet Moskva växa i betydelse. Postumt Dmitrij Donskojs seger över mongolerna bred Kulikovo började en rysk centralstat att ta form med Moskva som center.

Befolkning och språk

Inom gröna björkens skugga. För de majoriteten barn, före barnträdgårdarnas och daghemmens epok, betydde steget in i skolvärlden likaså ett steg ut ur en förvissad och kärleksfull hemmiljö. Plötsligt ställdes stora krav, som det inte alltid varenda så lätt att leva upp mot, och lika plötsligt kom en färsk och obeveklig auktoritet in i det lilla barnets liv.

Navigeringsmeny

Wed Sep 18, am Den lille gubben knackade tre gånger i bordet. Gubben ville le igen när han mottog sina kort, men ansträngde sig odla gott han kunde för att anordna masken. Han såg sig omkring inom den dunkla spelhålan.

Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) Official Trailer - Daniel Radcliffe Movie HD

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here