Assisterad befruktning kan bli tillåten för ensamstående kvinnor

Ensamstående kvinnor kommer skriva

Du måste aktivera javascript för att sverigesradio. Prova att använda en annan webbläsare, uppdatera till en nyare version. Läs mer om problem i äldre webbläsare Kristdemokraternas gruppledare Emma Henriksson. Kristdemokraternas gruppledare Emma Henriksson är en av kritikerna till förslaget. Och barnkonventionen är inte något smörgårsbord, där vi bara kan plocka det som passar oss, utan det är barns rättigheter. Och det står väldigt tydligt - barn har rätt till en mamma och en pappa, få bli uppfostrad av dem, inte bara få veta vem det var som man kommer ifrån när man är 18 år, utan när man är barn. Idag har ofrivilligt barnlösa gifta par och sambopar rätt till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård. Men regeringen bedömer att hundratals singelkvinnor reser utomlands och får assisterad befruktning. Regeringen vill därför ändra föräldrabalken så att även singelkvinnor får samma rätt som paren till insemination och provrörsbefruktning.

Kvinnor och män kommer ur lågkonjunkturen på olika sätt

Gå med i vårt nästa webinar IVF med hjälp av donatorägg - 13 januari - Våra kostnadsfria webbseminarier är ett utmärkt sätt att lära sig mer om fertilitetsbehandling med donatorägg samt varför det ska vara ditt etta val. Du får också svar gällande dina frågor från en fertilitetsexpert. Detta webinar äger rum kl 17 Köpenhamn, men kan ses från var såsom helst i världen.

Insemination : IUI

Coronapandemin i ett jämställdhetsperspektiv Jämställdhetsmyndigheten bedömer att coronapandemin kan få konsekvenser inom alla delmål i den svenska jämställdhetspolitiken. Bred sidan av Jämställdhetsmyndighetens övriga verksamhet analyserar vi utvecklingen och konsekvenserna av det nya coronaviruset och covid Precis såsom det är viktigt att förstå vilken betydelse det får för samhällsekonomin, klimatet och den psykiska hälsan är det viktigt när det gäller jämställdheten. Vi gör därför bedömningar av vilka konsekvenser händelserna får för kvinnor och hanar. Situationen är ny och händelseutvecklingen promenerar fort. Det finns i dagsläget ett osäkerhet i alla bedömningar eftersom det många gånger saknas statistiskt underlag. Vad vi i dag kan se är att pandemin och de åtgärder såsom vidtas berör samtliga sex områden såsom motsvaras av Sveriges jämställdhetspolitiska delmål.

Längre liv för högutbildade

Idag blir års socialtjänstrapport för Stockholms city offentlig. Rapporten bygger på information samt enkäter från Stockholms olika stadsdelsförvaltningar såsom samlas in vartannat år. I rapporten redogörs för förändringarna mellan och Rapporten uppger att den mest utsatta gruppen är ensamstående kvinnor med barn, vilka utgör 70 procent av familjerna såsom saknar stadigvarande bostad. Den vanligaste orsaken till den nuvarande boendesituationen är enligt rapporten våld i nära relationer, vilket står för 19 procent.

Pandemin har blivit ett bakslag för kvinnor i världen

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor föreslås bliva tillåten Samma regelverk föreslås såsom vid övrig assisterad befruktning med donerade gameter. Stor efterfrågan förväntas. Nu öppnas möjligheter även för ensam­stående kvinnor att få IVF-behandling i Sverige. Foto: Colourbox Sedan den första födseln efter in vitro-fertilisering IVF i England har mer än 5,3 miljoner barn fötts tillsammans hjälp av denna teknik runt försåvitt i världen. Mellan 0,6 och 5,9 procent av samtliga barn födda inom västvärlden är resultat av IVF. Inom Sverige har sedan närmare 60 avkomma fötts efter IVF, och årligen föds ca 4 barn efter denna hantering, vilket motsvaras av 3,5 procent bruten alla barn födda i Sverige.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here