Finlandssvensk poesi bär språket på sina axlar

En dikt för torrent

Svindlande, men också otänkbar, då han förblev vacker pojkpoet, död vid 27 års ålder, och som en fluga i bärnsten stelnad i den upproriska pose man så lätt kan hitta i hans dikter. Gyldendal uppmärksammar minnet av Strunge med att låta poeten Caspar Eric göra ett personligt urval, 82 dikter ur den rätt omfattande produktionen, däribland tre från tidskrifter och tidnignar. Strunge hann ge ut osannolikt många, elva diktsamlingar, trots att han mer eller mindre slutade skriva ett par år innan dödsfallet i mars Eric föddes året därpå, och hans urval är som alla urval lätt att kritisera, för här saknas en och annan obligatorisk dikt, men å andra sidan är det kanske lämpligt att introducera Strunge med just ett urval, då han är en så pass ojämn poet. Kanske läser man honom bäst och helst i urval, tänker jag. Min upptäckt av Strunge skedde strax efter hans död, och han var en av de första poeter jag läste överhuvudtaget: Bodil Malmsten, Baudelaire, Shelley, Plath, Tafdrup, Strunge … Och inte minst epigonen Lukas Moodysson, vars debut Det spelar ingen roll var blixtarna slår nerju utkom När jag själv började läsa Strunge var det svårt att bortse från mytbildningen, från alla anekdoter om hans självförbrännande liv, från psykoserna och den otäcka dödsdriften som skrivs fram i så många av dikterna. Nu, drygt trettio år senare, finns distans till det biografiska, och det går att läsa dikterna i egen rätt. Jag hade befarat att jag nu skulle tycka att de blivit lite — tja, kanske pinsamma, likt påminnelser från ett tidigare liv, en estetik jag kan tycka att jag vuxit ifrån.

Navigation menu

Ansenlig sociala förändringar i samhället och ett bredare acceptans för olikartade kulturella manifestationer i en alltmer globaliserad värld inneha inneburit ökad konkurrens för de antika grekiska och romerska litteraturskatterna. Medan dom klassiska författarna tidigare var vanliga referenspunkter i det intellektuella samtalet måste storheter som Homeros, Sofokles och Vergilius idag på egna meriter tillkämpa sig ett plats på den litterära marknaden. Dessutom om litteratur på grekiska och latin inte längre har samma position borde man emellertid inte glömma den frappant mängd av litterära och filologiska plugg i dessa ämnen som i våra dagar trots allt produceras. Därutöver vittnar ett rikt utbud av nyutgåvor, filmer, populärvetenskapliga verk, översättningar och teateruppsättningar försåvitt den antika periodens fortsatta, om ännu allt svagare, attraktionskraft. Det antika Greklands kultur, filosofi och levnadssätt har varit — och är — en härkomst till beundran och inspiration. Det är även ett slags spegel i vilken vi kan betrakta oss själva igenom att jämföra oss med grekerna. Ett sådan jämförelse är desto mer dramatisk och produktiv eftersom grekerna på ett och samma gång naturligtvis var avsevärt lika oss, samtidigt som deras sinnelag och attityder i vissa avseende — exempelvis vad gäller synen på sexuella samt religiösa företeelser — antingen är okända förut oss i deras detaljer, eller synbarligen annorlunda.

Evig skönhet och längtan hos Sapfo

Diktaren hyllar mestadels våren, som han beskriver som en lycklig tid för love, sexualitet och drömmar hos människorna. Därjämte är det en årstid med fina landskap som präglas av växtlighetens fruktbarhet och befruktningstid. Dalaskalden förstärker även dess positiva aspekter genom att kontrastera våren mot dystrare säsonger och genom att anknyta den till musik. Vidare använder han årstiden i sitt bildspråk förut att förmedla prakt och ungdom; därigenom visar han åter sin positiva attityd till den. Dock är inte våren genomgående positiv. I speciellt ett bruten Karlfeldts senare verk, diktsamlingen Flora samt Bellona2, lovprisar han inte säsongen. Däremot beskriver han hur människorna inte längre välkomnar årstiden med samma glädje såsom förr på grund av det aktuell första världskriget. Den här uppsatsen är en analys av hur skalden framställer våren i både sin äldre samt senare lyrik.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here