Träffa SLU - digitalt

Var att träffa normala människor döpa

Ria vet nu varför hon och hennes vänner inte fick vara kvar i sfärernas trygghet. Hon gör vad hon kan för att stoppa planen som hotar en stor del av mänskligheten, framför allt alla sfärinvånare. Samtidigt får hon reda på ännu en Här möter hon Dena och blir blixtförälskad. Men Dena har en pojkvän. Det blir mycket att hantera på en gång: ett nytt hem, nya vänner, ett Om lust och svek, om längtan efter kärlek och bekräftelse, och om allt vi är beredda att offra för att känna oss sedda, utvalda, älskade

Juridikstudenten Elsa valde att stanna i ett Belfast trots utegångsförbud

Sök kurser och program 7,5 hp Kursen syftar till att introducera våra vanligaste folkhälsoproblem och folksjukdomar och omfattar sjukdomars definition, sjukdomsorsaker, förekomst i den allmänna befolkningen och skillnader mellan olika grupper t ex med avseende på kön och socioekonomisk position. I kursen diskuteras även de vanligaste folkhälsoproblemen i livets olika stadier samt översiktligt kring utvecklingen i befolkningen över tid. Fokus är framförallt på situationen i Sverige skada vissa internationella jämförelser görs också. Gällande kursen får du som student bilda dig grundläggande epidemiologiska begrepp för att beskriva sjukdomars utbredning i den allmänna befolkningen. Dessutom behandlas andra centrala folkhälsovetenskapliga begrepp och teman såsom screening, hantering och prevention. Kursens livsloppsperspektiv syftar mot att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet. Kursen ges i Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap. Kursupplägg Undervisning Undervisning sker i form bruten föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Kontaktinformation

Normala människor av Sally Rooney — Förhandsläsarna har tyckt till! För några veckor sedan utsågs fem medlemmar i Akademibokhandelns Vänner till förhandsläsare av boken Normala människor av Sally Rooney. Förhandsläsarna inneha sedan dess läst boken, skrivit recensioner och delat ut ett betyg gällande en skala mellan 1 och 5. En bok som tar grepp försåvitt mig som läsare och som ej släpper taget förrän man läst alltsammans boken. Jaf går inte nog. Inneha nu fått spendera ett antal timmar med Marianne och Vonnell i Normala människor.

WORST TIME TO BE A STUDENT?

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here