Vetenskap & hälsa

Foton jag är en ensam manliga

Bestämmelsen ska inte vara uteslutande begränsad till dessa slag av uppgifter utan straffansvaret ska också gälla spridning av liknande bild eller uppgift om någons privatliv. Endast då spridningen av bilderna eller uppgifterna var ägnad att medföra kännbar skada för den som uppgiften rör ska det föreligga ett straffansvar. Med skada avser vi skada på privatlivet och den personliga integriteten. Genom att privata uppgifter sprids till andra mot någons vilja eller i vart fall utan dennes giltiga samtycke sker det ett intrång i privatlivet hos den person som uppgiften rör. Kravet på att spridningen ska medföra kännbar skada innebär att det bör handla om situationer där en spridning av uppgifter kan leda till psykiskt lidande och andra allvarliga negativa personliga konsekvenser för den enskilde.

Sammanfattning

Existentiell ensamhet — att vara ensam omgiven av många? Så beskriver några sköra äldre personer vad existentiell ensamhet kan betyda för dem. Vetenskap och heja har träffat tre doktorander som inneha fördjupat sig i ämnet och valt att belysa den existentiella ensamheten klocka tre perspektiv: de sköra äldres, dom anhörigas och ur vårdpersonalens perspektiv. Att hitta en kort och koncis förklaring av existentiell ensamhet är inte absolut enkelt. Men doktoranderna Malin Sundström, Marina Sjöberg och Helena Larsson gör sitt bästa för att hjälpa mig att greppa ämnet. Foto: Eva Bartonek Roxå Filosofer har beskrivit det som en allmänmänskligt fenomen som kan omfatta tankar kring döden och livets mening. Existentiell ensamhet skulle kunna definieras som ett djupare form av ensamhet som är sammanflätad med annan form av ensamhet, till exempel social ensamhet eller känslig känslomässig ensamhet se även faktaruta.

Så berättar de äldre

Integritetsintrång innebär att någon sprider bilder, fakta eller material av dig som är av känslig natur. Integritetsintrång är ett kränkning av din personliga integritet. Ni har rätt till ett privatliv. Det blir ett brott just av att en person sprider eller delar materialet, och är fortfarande ett brott försåvitt personen skickar materialet i privata meddelanden till folk. Tips Du kan tillåts ner privata bilder som spridits Näthatshjälpen har en guide för hur ni går tillväga när du söker postumt bilder som spridits. När du lokaliserat bilden så måste du kontakta administratören till sidan så att de tar bort bilden. Om det känns ansträngande att söka efter dina egna privata bilder, be någon göra det till dig.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here