Swedish to English vocabulary list from Freedict

Ungkarlar utan förpliktelser separat

Forts, fr. Men kanslan for hustrun ar ej lik den for vannen. Om du sjelf vore gift, Rudolf, skulle du blott alska din hustru och ingen annan medmenniska? Det vore en egoiatisk karlek. Den aktenskapliga karleken ar visserligen basen for hela lifvet for hela samhallet, men vi hafva skyldigheter afven mot vAr nasta och det allmanna. Jag skulle ej anse mig lycklig, om jag blott hade Rosinas karlek och ej din vanskap, Rudolf, ty hon kan icke alltid ersatta dig, liksom du sjelf ej kan ersatta henne. Jag vAgar ej upptriida sAsom domarinna, svarade den unga frun, utan vill blott vara Ahorarina.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here