Vi kan bättre än så Kvinnolobbyn!

Tjej söker en chech

RFSL Sanna Wallin — När jag letar efter Max En sak som Sanna alltid har vetat och accepterat — och hela släkten därtill — är att hennes mammas morbror Max var en av de första som bytte kön i Sverige, att han från början varit en hon. Ändå var detta ingenting som man pratade om inom släkten, och Sanna tog aldrig upp det med honom. Först när Max är död kommer frågorna.

More about

Skada kanske är kravet på att alltid var nåbar även ett stressmoment inom tillvaron för unga människor. Flickor samt pojkar i skolan De flesta elever i den svenska skolan uppger att de trivs bra — både tillsammans sin skolgång och med sina idioter. Trivseln verkar dock högre bland tjejer än bland pojkar. Samtidigt visar andra undersökningar att en stor andel bruten de svenska eleverna känner sig stressade, något som framför allt gäller flickorna.

Asså liksom de finns ju bara 2 kön liksom andra E påhittad

Vi kan bättre än så, Kvinnolobbyn! Sveriges kvinnolobby har de senaste dagarna forte invänt mot regeringens aviserade lagändringar förut att underlätta transpersoners situation. Främst vänder de sig mot att det föreslås bli lättare att byta juridiskt kön än i dag och att dessutom minderåriga transpersoner, under vissa förhållanden, skall kunna erbjudas detta och, om synnerliga skäl föreligger, även könsbekräftande behandling. Dom efterlyser också en bättre jämställdhetsanalys. Vi uppskattar att Sveriges kvinnolobby försöker närma sig ämnet, men ser ett behov av förtydliganden. När Sveriges kvinnolobby anser att det i lagförslagen saknas ett analys av hur snäva könsroller kan påverka barns identitetsutveckling har de felaktigt. I den större utredning som ligger till grund för lagförslagen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering SOUbehandlas könsmaktsordningen avseenden unga transpersoner. Det saknas också handledning för deras antydan att många unga lättvindigt skulle välja underlivsoperationer, som Enkel Berglund, ordförande för RFSL Ungdom samt Emelie Mire Åsell, talesperson i trans- och intersexfrågor för RFSL, har påpekat i sitt svar på Sveriges kvinnolobbys första inlägg i Svenska dagbladet.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here