Judarna på svensk mark. Historien om israeliternas invandring till Sverige

Möt ungdomar i Genua nära ryssland

Bild: Turkish Flame Italiens historia De äldsta fynden visar att det område som idag utgör Italien var bebott av människoarten Homo erectus redan för år sedan. De många olika indoeuropeiska folk som går under samlingsnamnet italiker tros ha invandrat omkring år 1 f Kr. Omkring år — f Kr kom de första etruskerna till området och vid denna tid började också grekerna att bosätta sig på den italienska halvön, vars sydspets de gav namnet Italia. Romarriket Det finns skilda uppfattningar om hur romarriket egentligen uppstod. Enligt legenden grundades Rom år f Kr av tvillingbröderna Romulus och Remus som var söner till krigsguden Mars. Bland historiker råder viss enighet om att etruskerna på talet före Kristus tros ha enat de små samhällen som då fanns vid floden Tibern i en stadsstat under en gemensam kung. Omkring år före Kristus gjorde invånarna uppror mot det etruskiska kungadömet och bildade en republik som efterhand växte sig allt större. Vid mitten av talet före Kristus bredde romarriket ut sig över hela den italienska halvön söder om Poslätten och fortsatte att expandera. De äldsta fynden visar att det område som idag utgör Italien var bebott av människoarten Homo erectus redan för år sedan.

Navigeringsmeny

Judarna och deras levnadsförhållanden hava sedan föråldrat utgjort ett i kulturhistoriskt hänseende märkligt spörsmål, som även under seklernas löpartävling framkallat en hel litteratur. De ha därvid blivit föremål för de mest olikartade omdömen, alltefter det sätt Europas folk under skilda tider uppfattat dessa främmande gäster. Vid sidan om dom historiska framställningarna av israeliternas öden samt gammaldags kultur finner man en interkulturell stridsskrifter, som beröra deras ställning mot den kristna befolkningen. Intresset för judarnas förehavanden har under det senaste årtiondet alltmera ökats, — mestadels på bas av världskrigets efterdyningar, — och vårt eget land har icke förblivit oberört av den diskussion, som det internationella judeproblemet väckt till liv.

Alperna – Wikipedia

Förmodligen inneha den individ såsom observerades använt en design bruten tändvätska. En vittne såsom tittade händelsen kunde emellertid kvickt släcka elden. Felet beräknas befinna klart 3 september kl.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here