Det gör ont att vara vacker – kvinnan har alltid lidit för sin skönhet

Möt kvinnor från England rikare

Resultatet av dessa ansträngningar blev emellertid i stort sett endast några föga förplik- tande resolutionstexter. Det har i detta och andra sammanhang blivit uppenbart att omskärelse- frågan i hög grad är tabubelagd och på många håll betraktas som utomordentligt känslig att ta itu med. Också från WHO:s sida har denna inställning kunnat förmärkas. Varken i FN-deklarationen mot diskrimine- ring av kvinnor eller i FN:s konvention mot kvinnodiskriminering finns några klara hänvisningar till detta problem. Inte heller FN:s s.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Hurså har det varit så viktigt att vara vacker och har vi inom dag ett mer humant förhållande mot vårt utseende? Det finns en absolut praktisk orsak till att kvinnor igenom historien har strävat efter skönhet: att vara vacker har varit en favör på äktenskapsmarknaden. Också den fattiga torparflickan vann på att vara vacker. Att göra sig vacker är en artikel som har förenat kvinnor. Däremot inneha varje kultur för sig definierat vad just den anser vara vackert. Skönhetsidealen är starkt förankrade till vissa tidsepoker. Proportioner var allt På talet varenda det speciellt viktigt att kroppsdelarna varenda i harmoni. Både ansiktet och kroppen skulle bestå av delar som kraftig på rätt platser och hade domstol slags form. Idealet var en mager och välproportionerad kropp.

Mats Edman: Jag har slutat hoppas på att få uppleva 100-årsdagen

Etnografi används även som en benämning gällande all forskning som innebär att forskaren är på plats och observerar folk i naturliga situationer. Detta går inom linje med uppsatsen och dess observationer. Genom att befinna sig på dom platser som undersökningen behandlar har ett djupare förståelse och koppling till fenomenet växt fram. Att under två veckor umgås med lokalbefolkningen och ha förtroendegivande samtal och intervjuer med dem inneha tagit uppsatsen en nivå högre ännu om forskningen hade gjorts på avstånd. En större förståelse växte för var dag på plats och genom att känna en större tillhörighet till landsbygd var det möjligt att förstå ämnet på ett djupare plan, från allas synvinklar. Ju fler källor desto förbättring bild har kunnat ges av ämnet. Materialet från dessa källor har gett en helhet eller viktiga smådelar inom arbetet som har varit till bamse nytta. Empirin och teorin har ihop byggt en stadig grund som promenerar att läsa ut viktig information klocka. I det empiriskt massiva material såsom samlades in genom observationer och intervjuer har analyser av fenomenet semesterromanser kunnat göras.

David Eberhard: Att känna sig dum i ett främmande land

Postumt metoo-vågen beskrivs avhållsamhet som »det nya heta«. Och kvinnans drift framställs såsom svagare än mannens. Den 17 juni klev överste Valentine Baker ombord gällande ett Londondestinerat tåg i den lilla orten Liphook i Sussex. Som följe i förstaklasskupén hade han en juvenil dam på några och tjugo år, miss Dickinson.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here