Välj region:

Möt den här tjejen bisexuell

Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga och unga vuxna 16—29 år Publicerad: 1 december Artikelnummer: Folkhälsomyndigheten Förord Den här rapporten handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR samt STI-prevention bland unga och unga vuxna 16—29 år som lever med hiv i Sverige. Rapporten är baserad på en enkätstudie som genomfördes Utgångspunkten är Folkhälsomyndighetens arbete med den nationella hivstrategin och uppföljningsarbetet kring SRHR-området. Rapporten riktar sig främst till yrkesverksamma som möter unga och unga vuxna inom regioner, kommuner och det civila samhällets organisationer. Förhoppningen är att rapporten kan bidra med kunskap för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Datainsamlingen som utgör underlag för denna rapport har gjorts av Maja Nannesson, Veronika Svärd samt Johanna Rubin, vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, under ledning av docent och överläkare Lars Navér.

Sammanfattning

Åldersgräns för sex? Du kanske har hört att du blir byxmyndig när ni fyllt 15 år, att det är då du får ha sex. Det som menas är den lag såsom säger att det är förbjudet förut någon över 15 år att hava sex med någon som är yngre än 15 år. Lagen finns mot för att skydda barn och unga från att bli sexuellt utnyttjade. Det finns lagar i Sverige som är till för att skydda barn samt unga från sexualbrott. En person såsom har fyllt 15 år som inneha sex med någon som är mirakel 15 år kan dömas för våldtäkt eller sexuellt utnyttjande av barn. Det gäller även om det har hänt utan hot eller våld och försåvitt båda ville. Det är också förbjudet för personer över 15 år att försöka få någon under 15 år att göra sexuella saker på Internet, eller att till exempel be försåvitt nakenbilder eller skicka nakenbilder.

Läs liknande berättelser

Centrum ex kontrollerade och våldtog mig Centrum ex kontrollerade och våldtog mig Mig var rätt så ung när mig blev tillsammans med mitt ex samt han var min första kärlek, centrum livs kärlek, jag hade aldrig älskat någon så mycket som jag älskling honom och detsamma gällde för honom. Han var fyra år äldre samt även om det redan från begynnelse fanns varningssignaler så är det dessvärre sant att kärlek gör en blind. Innan vi blev tillsammans så varenda jag tydlig med att jag ej ville ha sex utan ville bliva tillsammans med honom först och bilda känna honom. Detta accepterade han ej utan han sa att han ej ville ha ett förhållande med jag om inte jag hade sex tillsammans honom, vilket jag då gick tillsammans på. Redan här var det han som bestämde

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here