Svenska Gallupundersökningar från 1942 till 1956

Äktenskap organ i Holland naturliga

Lev i nuet. Var förvissad om att kärleken kommer förr eller senare. De flesta i hennes omgivning är gifta och har barn. Men Gunilla är full av hopp. Enligt henne är fördelen med att vara singel den, att man bara har sig själv att tänka på, ingen annan att ta hänsyn till och att man kan hålla ordning runt omkring sig utan att någon annan kommer och rör till det. Men det finns nackdelar… — Man är ju ensam!

Svenska Gallupundersökningar från till | Svensk Nationell Datatjänst

Kuf I medvetna satsningar utnyttjades så krismedvetandet för ett brett reformarbete och förut omstruktureringar som tidigare varit på gränsen till otänkbara. Och det handlade ej bara om politiska reformer utan inom tre av länderna också om att parterna på arbetsmarknadens samtidigt engagerade sig i att byta en gammal konfrontationsstrategi mot ett arbetssätt präglat av ömsesidig respekt. I Danmark, Irland och Nederländerna inleddes reformperioderna av att arbetsmarknadens parter, med ett mer eller mindre bums stöd från en finansminister beredd att sänka skatterna, kom överens om löneavtal som syftade till att återställa företagens konkurrenskraft. Fackföreningarna tog ett stort förpliktelse för en ökad sysselsättning genom att kräva fler arbeten i utbyte kontra löneåterhållsamhet. Deras ansvarstagande för de såsom stod utanför arbetsmarknaden förstärktes av att statsmakterna å ena sidan klargjorde sin syn på hur fler jobb skapas, å andra sidan var beredda att se till att det blev mer pengar i plånboken för de såsom arbetade.

Junia by Roger Arnfjell - Issuu

In English Svenska Gallupundersökningar från till Dom mätningar som Gallupinstitutet utförde ger ett bra bild av det svenska opinionsläget, av vad folk i allmänhet tänkte och tyckte under denna tidsperiod. Dessutom uppgifter om syfte, urval och frågeställningar finns med. Sök efter ämnen alternativt bläddra bland frågorna! Även frågeformulären är en källa för forskningen, då dom ger en bra bild av vilka frågor som var aktuella under tidsperioden, samt hur frågeteknik utvecklats under åren. Riksbankens jubileumsfond har finansierat projektet att tillgängliggöra materialet.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here