Våld kommer ofta fram i samtal med kvinnor i missbruk

Där du kan träffa kvinnor bern

Lämna sidan nu! Här får du veta hur du kan göra för att dölja ditt besök på till exempel den här sidan. Så här tar du bort sparad information Du tar bort informationen på olika sätt beroende på hur du surfar på nätet. Det beror på om du använder en mobil, dator eller surfplatta, och vilken webbläsare du använder. Börja med att öppna menyn i din webbläsare för att rensa informationen. På en mobil eller surfplatta brukar menyn vara i botten av webbläsaren.

Andra aktörer

Gällande Iduns stödboende i Uppsala finns deltagande och strategi för att bryta mönstret. Tom Palmgren Foto: Staffan Claesson Mot Iduns stödboende som drivs av Uppsala kommun kommer kvinnor från 18 år med missbruksproblematik. Väldigt ofta är dom också utsatta för våld i avta nära relationer. Tom Palmgren är behandlingsassistent på Idun och han utbildar avta kolleger i frågor som rör mäns våld mot kvinnor. En stor aktie av kvinnorna som kommer till oss har varit utsatta för våld, samt ofta i nära relationer.

Hitta till kriscentrum

Riskerar du att utöva våld? Våld är aldrig den våldsutsattas fel och våld är mycket vanligare än de majoriteten tror. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från anhörig är en mänsklig rättighet. Kommunen inneha en lagstadgad skyldighet att skydda all brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor samt barn enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen. Du har rätt att erhålla hjälp av kommunen oberoende vilken art av våldsutsatthet du lever med, vilket innebär att oberoende av om ni har gjort en polisanmälan eller ej, eller om våldet är av dylik art att en person kan straffas för det i domstol eller ej, så har du rätt att erhålla stöd och hjälp av socialtjänsten inom din kommun. Stödåtgärder ska anpassas postumt varje enskild persons situation och förutsättningar, och kan innefatta sådant som handledning, krissamtal, skyddat boende, samtalskontakt, ekonomisk assistans, stöd under rättsprocessen, stöd i kontakten med myndigheter, eller stöd i föräldrarollen.

Där du kan träffa ghana

Privatpersoner

Jag älskling dej förut att ni tog labb försåvitt jag, skada mig kände jag evig … inspärrad. Mig besitta evig haft en behov bruten att … bedriva don mot sin spets. Att anstränga jag allena.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here