Ingelas boktips

Böcker för möte flickor transgender

Med sina dagboksanteckningar ville han fånga vardagen och det blev en sammanhängande berättelse i första hand avsedd för eget bruk. Berättelsen ger oss också en återblick på den tidens spänningar, som flertalet kanske glömt bort eller inte upplevt. De som seglat på stadsjagare känner säkert igen sig. Året var

Dela sidan

Utlänning bakgrund Personer med utländsk bakgrund är också en ny grupp bland dom som anmält sig som frivilliga kompisar. Att ideellt arbete inte längre blott handlar om att stå i soppkök vittnar uppdragen på Volontärbyrån om. Gällande topplistan bland förmedlade uppdrag ligger mot exempel att översätta texter till engelska.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here