Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter : SRHR i Sverige 2017

30-åriga tyska ensamstående svartbjörn

Till de mest fascinerande inblickarna i krigets verklighet hör de privatbrev som har påträffats i tyska arkiv. Som exempel kan nämnas ett brev från Anna Immick i Allendorf till knekten Balthasar Wahs i juli Anna, en ensamstående kvinna med barn, har inlett en relation med Balthasar, men han har inte hållit vad han lovat — antagligen syftar hon på ett äktenskapslöfte — utan dragit vidare i kriget. Nu har Anna utsatts för skvaller och förtal, och enligt vad hon tror är det bara en tidsfråga innan borgmästaren ger order om att jaga bort henne och skilja henne från hennes barn. Ett annat exempel, mycket kärleksfullare, sändes vid samma tid från Margareta, piga hos den hessiska familjen Mosbach. Jag kan inte och vill inte glömma dig, detta på grund av den stora kärleken, kvalen och smärtan, och jag anbefaller dig till Herrens beskydd och säkerhet. Må Gud värna dig för alla dina fiender. Denna gång sänder jag inget mer än Guds välsignelser. Av allt att döma har Margareta och soldaten Joseph, som stred för spanjorerna, blivit förälskade i varandra.

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för nationell samordning samt kunskapsuppbyggnad inom sexuell och reproduktiv heja och rättigheter SRHR i Sverige. Vi ansvarar även för att följa utvecklingen på området. Sommaren fick Folkhälsomyndigheten inom uppdrag att genomföra en befolkningsbaserad inhemsk enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Denna publikation innehåller resultaten från undersökningen och syftet tillsammans rapporten är att öka kunskapen samt därigenom skapa bättre förutsättningar för en effektivt folkhälsoarbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Denna publikation innehåller uppdaterad kunskap om sexuella trakasserier samt våld, sexlivet, sex, relationer och egenmakt, sexualitet och digitala arenor, sex kontra ersättning, pornografianvändning och sexuell hälsa, reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning.

Om publikationen

Vad händer om jag blir sjuk alternativt är med om en olycka? Vem tar hand om mitt barn då? Oavsett om man vill eller ej går tankarna mot skräckscenarier ibland. Helena Sarso är ensamstående förälder till åriga William och berättar att frågor såsom dessa är saker som hon, både ensam och tillsammans med vänner, funderar på. Om jag blir allvarligt absurd och det är sjukvård som innefatta, vart hamnar min pojke? Det finns inte så mycket information om det. Även om det finns beredskap hos myndigheter att ta hand om barnet, ställer hon sig tveksam till hurdan bra det egentligen är att en ungt barn hamnar hos helt märklig människor. Att sen lämna över honom till en helt främmande miljö samt främmande människor, inte kan det avbryta bra.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here