Leva ensam – på gott och ont!

Vad tycker en krönika

Ensamhet skadar vår hälsa Innehållet gäller Västernorrland Ensamhet kan vara svår att bära och den kan ge såväl psykiska som fysiska symtom. Social isolering anses lika skadligt för hälsan som alkoholism. Bengt Brülde vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, har med sin forskarkollega Filip Fors, studerat hur olika former av ensamhet påverkar vårt välbefinnande och vår lycka.

”Tabu att känna sig ensam”

Johan känner sig ensam och har funderat mycket på vad hans ensamhet beror på. Jag träffar honom vid Resurscentret Föregångarna i Vasa. Johan heter egentligen något annat. Jag kommer från ett dysfunktionell familj. Jag avbröt studierna gällande yrkeshögskola på grund av depression samt gjorde inget på många år. Det blir lätt en ond cirkel. Mig känner mig accepterad av dem mig talar med över nätet och eftersom söker jag mig dit.

Olika slags ensamhet

Referenser Inledning Ofrivillig ensamhet kan drabba vem som helst och när som helst under livet. När man byter akademi och inte hittar kompisar i klassen, efter en skilsmässa från en delägare man levt länge med, när hane blir sjukskriven en längre tid alternativt på ålderns höst när ens kompisar har gått bort. Ofta är ensamhet något man känner till och av och i olika grad under livets skeden. För en del människor promenerar känslan av ensamhet inte över. Den ofrivilliga ensamheten påverkar deras hälsa gällande ett destruktivt sätt. Många som känner sig ensamma skäms för att delge det för andra.

Gudstjänst: Hur hittar man en mening med sitt liv? - Niklas Piensoho

De ensamma männen

Det finns ett socialt stigma kring att erkänna att man är ensam. OBS: Bilden är arrangerad. Kvinnan på bilden är inte samma som i artikeln. Sara är 27 och gillar egentligen sociala sammanhang, men har få nära vänner. Jag har ingen ork samt trivs till viss del på besynnerlig hand. När SVT Nyheter efterlyser folk som vill berätta om hur det känns vill ingen framträda med benämning eller bild.

Så bryter du ensamheten –om du vill!​

Mig styrker dig, jag hjälper dig, mig stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Någonstans i en paus, centrum emellan två meningar, hör jag att det inte alls låter som Stor eller Nalle Puh på TV:n hett i vardagsrummet längre. Jag går förut att se efter.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here